O projekcie

Od października 2019 roku współpracujemy z Gender Justice Project – Projektem na rzecz Równouprawnienia – Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Zimbabwe, zbierając środki na rzecz poprawy warunków higienicznych i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Zorganizowaliśmy kiermasz bożonarodzeniowy, koncert chóru Gospel, spotkanie z okazji Światowego Dnia Modlitwy i kilka „kawiarni charytatywnych”, z których środki w całości przeznaczyliśmy na wsparcie działań Gender Justice. Nasz projekt opatrzyliśmy logo (autorką znaku jest Aneta Tomaszek) i hasłem „Zimbabwe. Pomogę, bo mogę”. Wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie pomóc mieszkańcom Zimbabwe, których dotknęło nieszczęście.

Dlaczego pomagamy?

W wielu regionach Zimbabwe wciąż obecne są krzywdzące uprzedzenia ze względu na płeć, praktykowana jest wczesna inicjacja seksualna, a odsetek dziewcząt zmuszonych do przerwania nauki ze względu na małżeństwa pod przymusem i nastoletnie ciąże jest wysoki. Obecnie w Zimbabwe trwa zapaść ekonomiczna i warunki życia znacznie się pogorszyły, ponadto w 2019 roku część kraju spustoszył cyklon Idai, po którym nastąpiła katastrofalna susza. Obecnie Zimbabwejczycy, jak wszyscy ludzie na całym świecie, zmagają się z epidemią koronoawirusa COVID-19.

Na czym polega pomoc?

Wspieramy działalność promotorów higieny osobistej wśród dziewcząt i młodych kobiet oraz trenerów liderów lokalnych społeczności. Wykwalifikowani nauczyciele i nauczycielki zwiększają świadomość młodzieży w zakresie higieny i bezpiecznych zachowań. Lokalni liderzy z kolei biorą udział w spotkaniach na temat zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przeciwdziałania szkodliwym sterotypom. Ponadto organizatorzy projektu prowadzą rozmowy z producentami środków higienicznych, starając się o zwrócenie uwagi na relację dostępności i cen tych artykułów do znoszenia nierówności społecznych w regionie.

Co już udało się osiągnąć?

Dzięki środkom zebranym dotychczas w Polsce pracownikom Gender Justice udało się zrealizować m.in. warsztaty z zakresu higieny i bezpieczeństwa dla 20 dziewcząt. Dziękujemy za wielkie serce mieszkańcom Starego Bielska i wszystkim, którzy wsparli akcję.