Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i wpłaty
na rzecz akcji Zimbabwe. Pomogę, bo mogę.
Zebraliśmy łącznie:
2394,00 zł
Kalendarz adwentowy 2020 Zimbabwe

Pomogę, bo mogę!

29.11
29.11
30.11
30.11
1.12
1.12
2.12
2.12
3.12
3.12
4.12
4.12
5.12
5.12
6.12
6.12
7.12
7.12
8.12
8.12
9.12
9.12
10.12
10.12
11.12
11.12
12.12
12.12
13.12
13.12
14.12
14.12
15.12
15.12
16.12
16.12
17.12
17.12
18.12
18.12
19.12
19.12
20.12
20.12
21.12
21.12
22.12
22.12
23.12
23.12
24.12
24.12
25.12
25.12